Online prijava

Prijava-za-izlaganje

Poruči online

Prijava-za-izlaganje-ino

Poruči online

Prijava ugovor za učešće
Prijava-za-izlaganje

Poruči online

Prijava ugovor za učešće za ino izlagače
Prijava-za-izlaganje-ino

Poruči online

Možete preuzeti PDF prijavu i poslati nam

Popunite je i pošaljite

ZAKUP IZLOŽBENOG PROSTORA
Telefon: 021/483-01-29, 483-07-03, 483-01-55, 483-01-28, 483-01-02
Faks: 021/483-01-11
E. pošta: komerc@sajam.net
Predstavništvo u Beogradu – telefon: 011/362-51-49
E. pošta: biljana.segovic@sajam.net

Popunite je i pošaljite

ZAKUP IZLOŽBENOG PROSTORA
Telefon: 021/483-01-29, 483-07-03, 483-01-55, 483-01-28, 483-01-02
Faks: 021/483-01-11
E. pošta: komerc@sajam.net
Predstavništvo u Beogradu – telefon: 011/362-51-49
E. pošta: biljana.segovic@sajam.net

NAPOMENA:
· IZLAGAČ JE U OBAVEZI DA DO POČETKA ONLINE SAJMA UPLATI CEO IZNOS SVIH PRIJAVLJENIH-UGOVORENIH PAKETA · CENE SU IZRAŽENE BEZ PDV-A · POTPISIVANJEM OVE PRIJAVE-UGOVORA, IZLAGAČ JESAGLASAN SA OPŠTIM USLOVIMA UGOVARANJA, KOJI SU SASTAVNI DEO OVE PRIJAVE-UGOVORA, KAO I SA NAČINOM PLAĆANJA NAVEDENIM U OPŠTIM USLOVIMA. U SLUČAJU SPORA, NADLEŽAN JE STVARNO NADLEŽNI SUD U NOVOM SADU · PODNETA PRIJAVA JE NEOPOZIVA I OBAVEZNA ZA UČESNIKA SAJMA UKOLIKO JE NE OTKAŽE ISKLJUČIVO PISANIM PUTEM DO 26. NOVEMBRA 2020. GODINE · IZLAGAČ JE ODGOVORAN I SNOSI SVE ZAKONSKE POSLEDICE SHODNO ZAKONU O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA, U SLUČAJU EVENTUALNE ZLOUPOTREBE AUTORSKIH PRAVA.