Prijava_MARKETING
Popunite je i pošaljite

SEKTOR ZA INTEGRISANE MARKETING KOMUNIKACIJE

marketing@sajam.net

Telefon: 021/483-11-32

 

Popunite je i pošaljite

SEKTOR ZA INTEGRISANE MARKETING KOMUNIKACIJE

marketing@sajam.net

Telefon: 021/483-11-32

 

NAPOMENA:
· IZLAGAČ JE U OBAVEZI DA DO POČETKA ONLINE SAJMA UPLATI CEO IZNOS SVIH PRIJAVLJENIH-UGOVORENIH PAKETA · CENE SU IZRAŽENE BEZ PDV-A · POTPISIVANJEM OVE PRIJAVE-UGOVORA, IZLAGAČ JESAGLASAN SA OPŠTIM USLOVIMA UGOVARANJA, KOJI SU SASTAVNI DEO OVE PRIJAVE-UGOVORA, KAO I SA NAČINOM PLAĆANJA NAVEDENIM U OPŠTIM USLOVIMA. U SLUČAJU SPORA, NADLEŽAN JE STVARNO NADLEŽNI SUD U NOVOM SADU · PODNETA PRIJAVA JE NEOPOZIVA I OBAVEZNA ZA UČESNIKA SAJMA UKOLIKO JE NE OTKAŽE ISKLJUČIVO PISANIM PUTEM DO 26. NOVEMBRA 2020. GODINE · IZLAGAČ JE ODGOVORAN I SNOSI SVE ZAKONSKE POSLEDICE SHODNO ZAKONU O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA, U SLUČAJU EVENTUALNE ZLOUPOTREBE AUTORSKIH PRAVA.